РИОСВ задължи кметовете да почистят речните корита

Нерегламентирани замърсявания в речни легла и прилежащи територии установи РИОСВ-Пловдив. В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите инспекцията задължи кметовете на 17-те общини в обхвата си до 15 март да извършат цялостен обход на речните легла и прилежащи територии и при установени нерегламентирани замърсявания да предприемат  действия за почистването им, както и да не допускат следващо замърсяване.

Едновременно с проверките за наличие на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци се извършиха и планови проверки за чистотата на населените места. От 18.03.2019 г., експертите извършиха общо 85 планови и извънредни  проверки на място  в Общините Асеновград, Садово, Кричим и Перущица за наличие на нерегламентирани замърсявания в  населени места и речни корита.

Дадени са 14предписания на кметове на общини за почистване на нерегламентирани замърсявания в Община Асеновград, Садово, Перущица. Съгласно чл.19, ал.3, т.15 от Закона за управление на отпадъците, кметовете на общини отговарят за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, както и организиране на тяхното почистване.

РИОСВ-Пловдив  ще осъществи последващ контрол по изпълнение на дадените предписания. При извършените проверки  за нерегламентирани замърсявания на реките  са констатирани замърсявания с отпадъци в с. Тополово и с. Леново на  община Асеновград.

В с. Тополово в коритото на отводнителен канал и по неговото протежение и диги е констатирано замърсяване с отпадъци, а в с. Леново – замърсявания в  р. Леновска, през преминаващото селско дере и по ската на сухо дере срещу гробищния парк.

За констатираните нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Законът за управление на отпадъците  предвижда налагане на глоба на кмета на общината в размер от 3000 лв. до 10 000 лв.

Последно променена в Четвъртък, 04 Април 2019 20:57

Comments  

Киро-Бръснара
0 #1 Киро-Бръснара 01-04-2019 08:42
Лихварите на Асеноград са Румен Симеонов Демерджиеев-Мун гата,Таня Демерджиева-Мун говица,Светльо Руменов Демерджиев-Мунг ети,Танка това са агупти(пумашки цигани),Петьо Митев,Албен Юнаков-Алчо,Сто ян Михов-Старшинат а и дилъра на хероин за Стоево и Мулдава черния и миризлив циганин Сабрито-Кюрда (това му е телефона за поръчки на хероин 0885777771) всичките са копелета долни и нещастни много хора погребаха тия пумяри да им се направи клизма на всички
Quote

Добавете коментар