Неделя, 05 Март 2017 10:36 | | 0
„Важно е да възпитаваме децата си в дух на патриотизъм и родолюбие, като им създаваме условия, в които да усвояват и развиват уменията си и…