vbaeva-2

Вторник, 11 Септември 2018 13:59 | | 0
РИОСВ – Пловдив извърши проверка по сигнали за замърсяване на въздуха от комин на варова пещ на завод за вар и варови разтвори в Асеновград.…