Петък, 13 Октомври 2017 08:40 | | 0
17-годишният Атанас Георгиев, който преби с кол в учител в Професионалната селскостопанска гимназия в Садово на 19 септември т.г., застава пред Районен съд Асеновград днес.…