vbaeva-2

Асеновград онлайн

Асеновград онлайн

Уеб сайт:: http://asenovgrad-online.com

ЖГЕРБ Пловдив област проведе общо събрание

Събота, 10 Февруари 2018 15:53 Публикувана в Анкета

Областният ръководител Евелина Апостолова се срещна с общинските клубни ръководители на ЖГЕРБ-Пловдив област. На срещата присъства и областният координатор на ГЕРБ - Пловдив област Розалин Петков. Той поздрави дамите и им благодари за активността и добрата работа през изминалата година. „Предстои ни още много работа, трябва ни мобилизация и много хъс, който знам, че притежавате. Разчитам на Вас да запалите хората в общините и да ги накарате да ни повярват и да ни последват, каза Петков. Правителството на ГЕРБ направи много и промяната е видна в общините, макар и трудно понякога населените места се променят към по-добро и хората виждат това, добави още той.

„Вие самите променяте общините към добро, с вашата работа, с решенията и срещите, които провеждате, с акциите и благотворителните дейности Вие карате хората да Ви вярват. Вие всички участвате в обществено-политическия живот на общините, сред вас има общински съветници, председатели на общински съвети и с вашия ентусиазъм и общественозначими каузи населените места се развиват, а така също и привличате нови съмишленици, за което Ви благодаря, каза областният ръководител Евелина Апостолова. „Надявам се да имаме още много добри инициативи и те да са по – полезни за хората, завърши Апостолова.

По време на срещата беше обсъдено свършеното от общинските ръководители и партийни организации по места, проблемите и спънките. Бяха набелязани предстоящи дейности и срещи. От своя страна дамите заявиха своята решителност и готовност да продължат да работят за по-доброто бъдеще на общините.

ОИЦ Пловдив организира среща в Първомай

Четвъртък, 08 Февруари 2018 16:15 Публикувана в Бизнес

Областен информационен център-Пловдив стартира публичните информационни събития в Област Пловдив за представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по структурните фондове на Европейския съюз през 2018 година. Домакини на срещите бяха селата Калояново и Стряма и градовете Първомай и Кричим.
По желание на присъстващи, експертите на ОИЦ представиха най-очакваните подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - сред тях подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".
Представителите на бизнеса получиха информация за отворената за кандидатстване процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспобност" 2014-2020, чиято основна цел е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. Конкурсът е насочен към микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство. Сред условия за допустимост на кандидатите са:
- фирмите да имат минимум 3 (три) приключени финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
- икономическата дейност, за която се предвиждат мерки за подобряване на ресурсната ефективност да попада в сектор С „Преработваща промишленост", съгласно КИД-2008;
- кандидатите трябва да имат реализирани минимум 120 000 лева приходи от продажба на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.
По процедурата НЕ са допустими предприятия, които кандидатстват за финансиране на дейности, които съгласно КИД-2008 попадат в сектор С „Преработваща промишленост" с код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти" и код 11 „Производство на напитки". По процедурата може да се кандидатства в партньорство. Допустимите партньори трябва да отговарят на същите условия като кандидатите.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) на едно проектно предложение е 200 000 лева, а максималният, в зависимост от категорията предприятие – 500 000 лева (микро), 1 000 000 лева (малко) и 1 500 000 лева (средно предприятие). БФП за един проект е до 70% от одобрените разходи. Крайният срок за кандидатстване по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" е 16:00 часа на 23 април 2018 г.
Подробна информация може да бъде получена напълно безплатно в офиса на ОИЦ-Пловдив, който се намира на пл. „Централен" №1 или на тел. 032/ 262 000.

Жена ощипа 13 души с над 91 бона

Четвъртък, 08 Февруари 2018 08:50 Публикувана в Бизнес

Асеновградчанката Фериде И. Т. застава пред Районния съд в града днес по обвинение в измама за над 91 хиляди лева на 13 души.
В периода от 18.12.2015г. до 28.12.2015 г. в Асеновград при условията на продължавано престъпление и с цел да набави за себе си имотна облага, тя е възбудила заблуждение у 13 лица и с това е причинила на тях и на други двама души имотна вреда, като общият размер на нанесените вреди възлиза на сумата от 91 286,00 лева и причинената вреда е в големи размери.
Делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание за обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК.

Бракониери отстреляли две сърни

Четвъртък, 08 Февруари 2018 08:48 Публикувана в Конфликти

Мюмюн Р., Олчай С., Мустафа Х. и Шабан Т. застават пред Районен съд Асеновград днес по обвинение за нелегален лов и нарушаване на Закона за съхранение на оръжия и боеприпаси.

Подсъдимият Мюмюн Р. е обвинен в извършване на престъпление по чл. 237, ал. 1 от НК, за това, че на 05.12.2015г. в землището на с. Лясково без надлежно разрешително е убил едър дивеч – два броя сърни женски екземпляри с тегло на месото 27 кг с цена на килограм 3 евро на стойност 81 евро /158.42 лв./, собственост на Ловно-рибарско дружество „Сокол – Асеновград".

Мюмюн Р. е обвинен и в извършване на престъпление и по чл. 338, ал.1 от НК, за това, че на 05.12.2015 г. в землището на с.Лясково, обл.Пловдивска, като е държал с надлежно издадено разрешение от Началника на РУ на МВР Асеновград разрешение за носене на ловно оръжие образец 2 с № 165514 и Разрешение за съхранение на ООБ № 115, валидни до 30.03.2018 год. – дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, марка МР-153, кал.12 № 0315330677 и дългоцевно огнестрелно оръжие с нарезна цев марка „Браунинг", кал.30-06 с № 311МР214400, не е взел необходимите мерки за сигурност и особено мерките, предвидени в надлежните правилници, наредби и инструкции.

Подсъдимият Олчай С. е обвинен в извършване на престъпление по чл. 338, ал.1 от НК, за това, че на 05.12.2015 г. в землището на с.Лясково,обл.Пловдивска, като е държал с надлежно издадено разрешение от Началника на РУ на МВР Асеновград разрешение за носене на ловно оръжие образец 2 с № 265905 и Разрешение за съхранение на ООБ № 159, валидни до 30.03.2017 год. – дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, марка „Бюхак",кал.12, № 3092, не е взел необходимите мерки за сигурност и особено мерките, предвидени в надлежните правилници, наредби и инструкции: в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.

Подсъдимият Мустафа Х. е обвинен в извършване на престъпление по чл. 338, ал.1 от НК, за това, че на 05.12.2015 г. в землището на с.Лясково,обл.Пловдивска, като е държал с надлежно издадено разрешение от Началника на РУ на МВР Асеновград разрешение за носене на ловно оръжие образец 2 с № 116352 и Разрешение за съхранение на ООБ № 483, валидни до 30.03.2016 год. – дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, марка „Байкал" МР-27,кал.12 с № 112715897, не е взел необходимите мерки за сигурност и особено мерките, предвидени в надлежните правилници, наредби и инструкции: в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.

Подсъдимият Шабан Т. е обвинен в извършване на престъпление по чл. 338, ал.1 от НК, за това, че на 05.12.2015 г. в землището на с.Лясково,обл.Пловдивска, като е държал с надлежно издадено разрешение от Началника на РУ на МВР Асеновград разрешение за носене на ловно оръжие образец 2 с № 265876 и Разрешение за съхранение на ООБ № 149, валидни до 30.03.2017 год. – дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, марка „ИЖ-27ЕМ",кал.12, № 022732085, не е взел необходимите мерки за сигурност и особено мерките, предвидени в надлежните правилници, наредби и инструкции: в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.

Сигнал за бяла пяна по река Мечка

Вторник, 06 Февруари 2018 18:29 Публикувана в Култура

Експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" и Регионалната лаборатория на ИАОС проверяват за замърсяване на река Мечка в първомайския квартал „Дебър". Сигналът е за силно замърсена река, по която плува огромно количество миризлива бяла пяна и е подаден днес в късния следобед.

Екипът за извършване на проверката бе сформиран незабавно след получаване на информацията. Експертите ще обходят участъка от река Мечка, за да установят причините за замърсяването. Ще бъдат взети водни проби за анализ.
За резултатите от проверката и взетите проби ще ви информираме допълнително.

Д-р Грудев се срещна с ГЕРБ актива в Садово

Вторник, 06 Февруари 2018 11:19 Публикувана в Садово

Христо Грудев се срещна с членове на общинската структура на партията, общински съветници и кметовете на ГЕРБ на селата Чешнегирово и Милево.

На срещата беше и общинският ръководител на ГЕРБ-Садово Георги Буков. Сред обсъжданите теми беше Истанбулската конвенция. Народният представител обясни позицията на ГЕРБ, както и съществуващите мнения и противоречия по темата.

Беше обсъдено българското европредседателство и ползите от него. Грудев и присъстващите поговориха и за Закона за земеделските земи и ветото на президента. Кметовете от своя страна се интресуваха за финансирането по Европроектите, както и за проектите по ПУДООС.

Бяха обсъдени и предстоящите евроизбори. Грудев даде идеи как да бъдат мобилизирани жителите на общината, как да бъдат привлечени нови хора в партията, обясни и какви кандидати трябва да бъдат нашите представители в Европейския парламент.

Затварят старото платно на Асеновградско до дни

Вторник, 06 Февруари 2018 11:17 Публикувана в Роден край

От фирмата изпълнител на проекта по разширяването на пътя Пловдив – Асеновград „ИСА – 2000" съобщиха, че започват подготовка за рехабилитация на старото платно.

В момента се полага временната маркировка на новото трасе от караулката на изхода на Пловдив до кръговото кръстовище на Крумово, като се поставят пътни знаци и указателни табели, за да може движението временно да бъде пренасочено в новите ленти.

Двукилометровата отсечката от старото платно ще бъде затворена, за да се извърши фрезоване и асфалтиране на пътя. Очаква се движението да бъде пренасочено в близките дни.

20-годишна с марихуана в ареста

Вторник, 30 Януари 2018 12:49 Публикувана в Първомай

20-годишна жителка на Първомай попаднала в полицейския арест, след като била хваната да носи две топчета с марихуана.

Образувано е бързо производство.

При засилен интерес от страна на жителите на общината премина приемната на депутата от ПП ГЕРБ д-р Христо Грудев. Хората търсиха съдействие за решаването на междусъседски спорове и имуществени проблеми. Не бяха малко и тези, които за пореден път потърсиха народния представител за помощ за намирането на работа. Имаше и асеновградчани, които изразиха пред Христо Грудев недоволството си от временното спиране на разширяването на пътя Пловдив – Асеновград.

„Главното шосе вече е асфалтирано, уточни Грудев, но отчуждителни процедури и обществени поръчки за изграждането на локалните платна бавят работата, каза още той. Няма място за притеснение, всички заинтересовани страни правят възможното пътят и отбивките да бъдат завършени в срок", добави народния представител.

След срещите с жителите на Асеновград и селата Христо Грудев се срещна и с общинските съветници от ГЕРБ. С тях той обсъди предстоящата сесия, на която ще бъде гласуван бюджетът и предстоящата инвестиционна програма на общината.

„Ние искаме добрите неща в община Асеновград да се случват, но категорично сме против коруционните практики в общинската администрация и затова ще гласуваме против бюджета и инвестиционната програма", бяха категорични съветниците от ГЕРБ.

По думите им в следствие на недобросъвестното изпълнение на Проекта за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПОСВ за Асеновград и некоректно проведени процедури на обществени поръчки има наложени финансови корекции на общината. Нарушенията са изписани в редица документи от страна на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда". Той е уведомил кмета на Община Асеновград, че при извършени проверки, са нанесени корекции по 7 от договорите за изпълнение на определени дейности в проекта на обща стойност от над 2 милиона лева.

Рокер уби дядо в Куклен

Вторник, 30 Януари 2018 08:39 Публикувана в Конфликти

Нурай М. застава пред Окръжен съд Пловдив днес по обвинение в това, че на 7.11.2016 г. на ул. Христо Г. Данов в Куклен при управляване на мотоциклет „Ямаха ИЗФ Р6", по непредпазливост и с превишена скорост е убил пенсионер на 84 години.

Експертизата е показала, че рокерът се е движел със 67 км вместо разрешените 50 в населено място.

Делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание само с участие на страните за обсъждане на въпросите по чл. 248, ал.1 от НПК.