Петък, 08 Декември 2017 11:14 | | 0
ВЪЗРАЖЕНИЕ От групата общински съветници на ПП ГЕРБ –  Асеновград Относно: Брифинг на ПП БСП и излезли информации в публичното пространство, касаещи работата на управителя…