Съдът спря изграждането на крематориум в Куклен

Административен съд град Пловдив, ІІІ състав се произнесе с решение от 21.06.2019г. по административно дело № 2656/2017г., образувано по жалби на община Куклен, представлявана от кмета Мария Белчева, както и такава подадена от физическите лица Димитър Костадинов Трендафилов, Ива Д., Весела Д., Мария В. и Надежда П. против Решение № 2-ІІІ/2017год. по оценка на въздействието на околната среда от 29.08.2017г. на директора на РИОСВ - гр. Пловдив, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение  “Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки“ в имот в местност „Орта хан“ в землището на гр. Куклен, с възложител “Фундамент” ООД.

С постановеното решение съдът, отменя Решение № 2-III/2017 г. по оценка на въздействието върху околна­та среда на Директора на РИОСВ - Пловдив, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Преустройство на склад за строителни материа­ли в инсинератор за човешки тленни останки“ в имот в землището на гр.Куклен.

Съдът е приел, че е допуснато съществено нару­шение на административно производствените правила, което е довело и до неправилно приложение на материалния закон при постановяване на оспорения индивидуален административен акт, тъй като съществува пропуск в самото инвестиционно предложение, конкретно в съставните компоненти на инсинератора, което прави недостоверна представената информацията в доклада за ОВОС/Оценка на въздействие върху околната среда/.

Съдът е счел, че инвестиционното предложение е недопустимо спрямо предвижданията на действащия Подробния устройствен план за процесната територия повдигнат при общественото обсъждане на самия Доклад за ОВОС, респективно последователно поддържан и в хода на съдебното оспорване, както и че липсва оценка на здравния риск.

Решението може да бъде обжалвано пред Върхов­ния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страни­те.

Последно променена в Неделя, 30 Юни 2019 21:55

Comments  

Петър Пейчев
-2 #41 Петър Пейчев 01-07-2019 08:45
Жалки неграмотни и миризливи цигани ще ви спукам от бой. Диндо има малка пишка, увиснала и е импотентен затова се проеба. Диндо роди близнаци от Кольо Костов.
Quote
Костов
-2 #42 Костов 01-07-2019 08:47
Аз съм най-големия. Аз съм генерал Кольо Костов и мога да правя каквото си искам. Никой не може да ме барне, бе нещастници. Вие сте боклуци, мизерници и педали.
Quote

Добавете коментар