Четвъртък, 18 Април 2019 17:52 | | 0
Възпитаници на Дома за деца лишени от родителска грижа „Княгиня Мария Луиза“ изслушаха с интерес лекция на тема „Аз и законът, права и отговорности“, изнесена…