Петък, 21 Април 2017 17:03 | | 0
Областният управител Здравко Димитров свика съвещание във връзка с констатираните завишени нива на естествен уран в питейната вода на територията на град Първомай и околните…