Вторник, 20 Юни 2017 07:31 | | 0
„Червената стена" е сред одобрените четири български биосферни резервати от ЮНЕСКО, съобщават от РИОСВ Пловдив. Това стана факт на 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет…