Петък, 17 Март 2017 06:01 | | 0
Д-р Христо Грудев e хирург. Народен представител е в 43-то Народно събрание. Бил е зам. - областен управител на област Пловдив, кмет на община Асеновград…