Понеделник, 26 Ноември 2018 15:22 | | 0
Конституцията е основният закон на правовата държава, който урежда правата и задълженията на българските граждани. Всеки има право на образование, а училищното обучение до 16-годишна…