Съдът в Първомай обучава седмокласници

Понеделник, 26 Ноември 2018 15:22 | | Печат | Е-мейл | 0 Коментирай

Конституцията е основният закон на правовата държава, който урежда правата и задълженията на българските граждани. Всеки има право на образование, а училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. Тези и още важни неща научиха днес учениците от VII клас на Основно училище „Христо Ботев", село Градина, по време на лекцията на административния секретар на Районен съд - Първомай Атанаска Гаджева.
Инициативата е в рамките на Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", организирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.
Лекторът говори за основните права на гражданите, гарантирани от Конституцията, както и за задълженията на родителите и на държавата при отглеждането на децата до пълнолетието им. Компютърната презентация онагледи разказа на г-жа Атанаска Гаджева с интересни подробности по темата, а на финала седмокласниците я аплодираха.
Беседата на административния секретар на Районен съд – Първомай с учениците на Основно училище „Христо Ботев" е третата от поредицата планувани срещи с представители на първоинстанционния съд и външни лектори в рамките на Образователната програма.
Инициативата ще приключи на 16 април 2019 година в обявения от Районен съд – Първомай Ден на отворените врати, когато участниците в Образователната програма ще затвърдят наученото чрез провеждане на викторина и симулативен съдебен процес в Съдебната палата.

Последно променена в Понеделник, 26 Ноември 2018 15:24

Добавете коментар