vbaeva-2

Вторник, 22 Август 2017 17:46 | | 0
Районният съд в Пловдив потвърди трето наказателно постановление на РИОСВ, с което на „Агрия" АД бе наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.…