Катуница поиска от премиера да спре нова кариера

Днес Председателят на Общински съвет - Садово Атанас Телчаров изпрати писмо, с което от името на гражданите на с. Катуница и живеещите в района поиска от Премиера Бойко Борисов и Министерски съвет да отменят свое Решение №85/09.02.2018.

В писмото Телчаров припомня категоричния резултат от провелия се преди малко повече от месец местен референдум, в който гласуваха близо 50% от избирателите, а 98% от гласувалите изразиха волята си против разкриването на концесионна площ за добив на инертни материали.

Темата е изключително чувствителна за жителите на с. Катуница, защото през годините от добив на инертни материали са унищожени близо 2000 дка земеделски земи на селото. В следствие на това се наблюдава спадане на подпочвените води, които са основен източник за напояване на земеделските култури в района.

"В началота на 90-те години след обществен натиск и блокиране движението на машините на държавната фирма "Кариери" АД, бе преустановена дейността й в района. Притеснително е, че след като държавата тогава вижда основания в исканията гражданите, в днешно време продължават да се дават разрешения за разкриване на концесии. Към настоящия момент в ареала от с. Катуница до гр. Асеновград има действащи 4 кариери и е недопустимо разкриването на нови" , категоричен е  Телчаров.

Финалните думи в писмото гласят: "С отмяната на Решение №85 ще бъде ясно показано на обществото, че обществените интереси стоят над личния интерес на един човек или една фирма." 
Заявява се и готовността с всички средства да се брани справедливостта и интереса на хората.

Писмото е придружено с подписки на народни представители, кметове в района и всички общински съветници в община Садово, които също настояват Министерски съвет да се съобрази с резултата от провелия се местен референдум и исканията на гражданите.

Ето и текста на писмото:

ДО 

БОЙКО БОРИСОВ – МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ЧЛЕНОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Уважаеми г-н Борисов, 
Уважаеми дами и г-да Вицепремиери,
Уважаеми дами и г-да Министри,

На 13.10.2018 г. в Кметство с. Катуница, Община Садово, Област Пловдив бе проведен местен референдум във връзка с Решение на МС №85 /9.02.2018, с което е предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал 1 т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли. 67.8 % от концесионната площ е разположена в землището на с. Катуница. Проведеният референдум е законен (активност 49.2 %), а 98 % от гласувалите изразиха волята си против разкриване на концесията. В изборния ден множество граждани на съседните населени места Ягодово, Крумово и Караджово пристигнаха пред изборните секции и също изразиха своето недоволство срещу планираната кариера и подкрепиха жителите на Катуница в действията им.

Темата е изключително чувствителна за жителите на с. Катуница, защото през годините от добив на инертни материали са унищожени близо 2 000 дка земеделски земи на селото. В следствие на това се наблюдава спадане на подпочвената вода, която е основен източник за напояване на селскостопанските култури в района. Редно е да се отбележи, че в началото на 90-те години след обществен натиск и блокиране движението на машините на държавната фирма „Кариери” АД бе преустановена дейността й в района. Притеснително е, че след като държавата в началото на 90-те години вижда основание в исканията на гражданите, в днешно време продължават да се дават разрешения за разкриване на концесии. Към настоящия момент в ареала от с. Катуница до гр. Асеновград има четири действащи кариери и е недопустимо разкриването на нови.

Г-н Борисов, Дами и господа,

Обръщам се към Вас в качеството си на Председател на Общински съвет – Садово, натоварен с отговорността да изразя искането на гражданите не само на с. Катуница, но и на живеещи в района, засегнат от евентуална бъдеща концесия, а именно да отмените Ваше Решение № 85/09.02.2018г. С това ясно ще бъде показано на обществото, че обществените интереси стоят над личния интерес на един човек или една фирма.

В противен случай ще бъдем принудени чрез всички средства да се противопоставим на несправедливостта!

Приложено изпращаме Ви следните документи:
1. Подписка от народни представители за подкрепа искането на
жителите на с. Катуница за отмяна на Решение на МС № 85/09.02.2018г.;
2. Подписка от общински съветници от Общински съвет-Садово за 
подкрепа искането на жителите на с. Катуница за отмяна на Решение на МС № 85/09.02.2018г.;
1. Подписка от кметове в района за подкрепа искането на жителите на 
с.Катуница за отмяна на Решение на МС № 85/09.02.2018г. 

С уважение:

Атанас Телчаров - Председател на ОбС - Садово

Последно променена в Четвъртък, 06 Декември 2018 12:19

Добавете коментар