Близо 19% гласуваха до 12.30 ч.

15% е избирателната активност в Пловдивска област към 12.30 часа.

Най-активно гласуват в Лъки - 38.04%, следвани от Садово - 36.16%.

АСЕНОВГРАД 18,91%
БРЕЗОВО 31,51%
КАЛОЯНОВО 22,79%
КАРЛОВО 30,04%
КУКЛЕН 25,63%
ЛЪКИ 38,04%
МАРИЦА 25,49%
ПЛОВДИВ 10,60%
ПЕРУЩИЦА 21,67%
ПЪРВОМАЙ 22,55%
РАКОВСКИ 19,83%
РОДОПИ 17,79%
САДОВО 36,16%
СОПОТ 24,66%
СЪЕДИНЕНИЕ 26,12%
ХИСАРЯ 23,17%
Общо за областта 14,98%


Добавете коментар