vbaeva-2

ГЕРБ: Кметът прикрива нарушения за над 9 млн. лв.

Общинските съветници от ГЕРБ – Асеновград внесоха за разглеждане  на общинската сесия писмо-декларация, с която уличават кмета на Асеновград Емил Караиванов в недобросъвестност и некомпетентност.

Повод за това дават констатираните нарушенията от страна на Община Асеновград във връзка с провеждането на обществени поръчки за изпълнението на проекта за Водния цикъл.

Нарушенията са изписани в редица документи от страна на Ръководителя на УО на ОПОС, с които е уведомил кмета на Община Асеновград, че при извършени проверки на открити процедури по ЗОП и осъществен последващ контрол, са нанесени финансови корекции по 7 от договорите за изпълнение на определени дейности в проекта на обща стойност от над 9 милиона и половина.

В писмото общинските съветници от ГЕРБ се казва още, че тази информация е била умишлено прикривана повече от година, като Общината е водела задкулисно – без знанието на асеновградчани – дела пред различни инстанции.

Съветниците изказват също така опасенията си, че заради некомпетентно управление в края на мандата на кмета Караиванов Асеновград ще остане един разкопан град – с недоасфалтирани улици, Община – потънала в дългове и съдебни спорове с изпълнителите на строително–монтажните работи за милиони левове и други борчове пред банки отново за десетки милиони. В края на писмото-декларация общинските съветници от ГЕРБ – Асеновград  се разграничават от „престъпно провежданата политика на управление на община Асеновград и заявяват, че след получаване на отговор от кмета Караиванов, ще подадат официално сигнал до отговорните и правораздавателни институции“.

Ето и текста на отвореното-писмо: 

ОТВОРЕНО ПИСМО - ДЕКЛАРАЦИЯ

От групата общински съветници на

ПП ГЕРБ – Община Асеновград

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,

 

Между Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и Община Асеновград, като бенефициент, е сключен Договор № Д-34-36 от 26.10.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” за изпълнението на: „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за град Асеновград, България” на обща стойност 106 072 089.50 лв., от които 80 033 191.56 лв. - максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, която бенефициентът има право да получи по договора; 8 557 899.38 лв. - собствено участие.

 

Във връзка с изпълнението на горецитирания договор Ви питаме - дали е вярно, че в следствие на недобросъвестно изпълнение и некомпетентно проведени от Вас процедури на обществени поръчки, сте ощетили общината с милиони левове?

Нарушенията са изписани в редица документи от страна на Ръководителя на УО на ОПОС, с които е уведомил кмета на Община Асеновград, че при извършени проверки на открити процедури по ЗОП и осъществен последващ контрол, са нанесени корекции по 7 от договорите за изпълнение на определени дейности в проекта на обща стойност от над 9 милиона и половина.

 

Вярно ли е, г-н Караиванов, че тази информация Ви е била известна много преди поисканото от Вас решение за отпускане на втори заем от 10 млн.лв. за финансиране на горецитирания проект и защо тази информация липсва в мотивите на искания от Вас заем?

Основателни ли са притесненията Ни, когато в деня на сесията на 27.09.2017 г. чрез Декларация, ние, Общинските съветници от ПП ГЕРБ – Асеновград, изразихме тези свои притеснения и днес те се сбъднаха?

 

Бихме искали да получим разяснение освен 8-те и половина милиона като съфинансиране, какво се случва с другите недопустими разходи, финансови корекции, непризнато ДДС и други възникнали по време на реализация на проекта средства.

Не знаем до колко математиката е една от силните Ви страни, като това да прикривате истината, но най-простата сметка показва, че този проект и другите натрупани от Вас дългове, ще струват на съгражданите ни близо 35 милиона лева след края на вашия мандат през 2019-та година.

Уважаеми господин Караиванов, от къде смятате да намерите тези пари? 

Веднъж вече нашите опасения се оказаха верни - за евентуалните възможности за финансови корекции при тегленето на заема – които вече са факт, потвърден дори и от Върховния административен съд. Информацията обаче беше умишлено прикривана повече от година, като Общината водеше задкулисно – без знанието на нашите съграждани – дела пред различни инстанции. Дано не се окажем и сега лоши пророци, като заявяваме, че в следствие некомпетентно Ви поведение и управление, ще оставите в края на мандата си един разкопан град – с недоасфалтирани улици, Община – потънала в дългове и съдебни спорове с изпълнителите на строително–монтажните работи за милиони левове и други борчове пред банки отново за десетки милиони. 

Вярно ли е,  господин Караиванов, че нарушенията са толкова големи, че дори са фалшифицирани оферти на изпълнителите, допускани са такива, без да имат опит и възможност да изпълнят обекта, скъсявани са срокове за изпълнение от реално подадените от тях в документацията, за да им се помогне и да се класират с няколко точки след запетайката, за да ги „изтласкате“ напред и да станат първи? 

Господин Караиванов – с настоящето писмо настояваме да ни отговорите – както на нас, така и на цялата общественост на следните въпроси: 

Кои и при какви условия са избрани изпълнителите на дейностите по „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за град Асеновград, България”?

 Какви финансови корекции са последвали от страна на Ръководителя на УО на ОПОС по всеки един от сключените договори?

 От къде ще намерите финансиране да изпълните договорите на обща стойност 106 млн.лв., от които максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е едва 80 млн.лв., а след нанесени корекции, сумата ще спадне до 70 млн.лв.?  От къде ще намерите нужните 36 млн. лв., за да довършите изпълнението на договора? 

Наясно ли бяхте, г-н Караиванов, че към момента на гласувания и подкрепен от нас заем от 10 млн. лв. с мотивите, че са необходими за дофинансиране на възстановимо ДДС и оборотни средства, тези пари вече са изхарчени като наложена финансова корекция по изпълнявания от Вас проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за град Асеновград с писмо от Ръководителя на УО на ОПОС още през декември 2016 г.?

 Кой е процесуалният представител на Община Асеновград по загубените вече съдебни дела, както и по текущите такива във връзка с нанесените финансови корекции по реализацията на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за град Асеновград, България” и какви хонорари за предоставените от него услуги му е заплатила Общината? 

С НАСТОЯЩОТО ПИСМО – ДЕКЛАРАЦИЯ НИЕ - ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГЕРБ - СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ ОТ ПРЕСТЪПНО ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД И В ЧАСТНОСТ НА КМЕТА Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТГОВОР НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС ВЪПРОСИ, ЩЕ ПОДАДЕМ ОФИЦИАЛНО СИГНАЛ ДО ОТГОВОРНИТЕ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ.

Последно променена в Сряда, 28 Март 2018 14:59

Добавете коментар